tietosuojaseloste

tietosuoja ja evästeet

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu: 20.12.2018

Päivitetty: 24.5.2023

1. Rekisterinpitäjä

Venetelakka Ramstedt Oy (”Ramstedt”)

Y-tunnus 0142024-2

Vanha Kakskerrantie 29, 20900 Turku

Puh. 02 258 0012

[email protected]

2. yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Halonen

Vanha Kakskerrantie 29, 20900 Turku

Puh. 041 438 6108

[email protected]

3. rekisterin nimi

Venetelakka asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

4. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ramstedtin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tarjouspyyntöjen käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ramstedtin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) Asiakkaan yhteystiedot tarjouspyyntöjen mahdollistamiseksi. Lisäksi yhteyshenkilön puhelinnumero sekä yritys. Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

2) Asiakkaan yhteystiedot, Ramstedtin tiedottamiseen. Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

6. säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen lähettäessään tarjouspyyntö.

7. tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Ramstedtin omiin tarkoituksiin.

8. rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa. ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Ramstedtin tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

9. tarkastusoikeus

Jokaisella Ramstedtin asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Ramstedtin asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen [email protected], josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Ramstedt voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ramstedt vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella Ramstedtin asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen [email protected], josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Ramstedt voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ramstedt vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Ramstedtia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Ramstedtin rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Ramstedt voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ramstedt vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).