[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default”][et_pb_column _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 20.12.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
Venetelakka Ramstedt Oy (y-tunnus 0142024-2) Vanha Kakskerrantie 29, 20900 Turku
 Puh. 02 258 0012 info@venetelakka.net

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Joonas Halonen, Vanha Kakskerrantie 29, 20900 Turku p. 041 438 6108 joonas.halonen@venetelakka.net

REKISTERIN NIMI
venetelakka asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Venetelakka Ramstedt Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tarjouspyyntöjen käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Venetelakka Ramstedt Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:
1) asiakkaan yhteystiedot tarjouspyyntöjen mahdollistamiseksi.
Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä yritys
Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.
2) asiakkaan yhteystiedot, Venetelakka Ramstet Oy:n tiedottamiseen.
Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen lähettäessään tarjouspyyntö.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Venetelakka Ramstedt Oy omiin tarkoituksiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.
ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Venetelakka Ramstedt Oy tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella Venetelakka Ramstedt Oy asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Venetelakka Ramstedt Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@venetelakka.net, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Venetelakka Ramstedt Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Venetelakka Ramstedt Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella Venetelakka Ramstedt Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@venetelakka.net, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Venetelakka Ramstedt Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Venetelakka Ramstedt Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Venetelakka Ramstedt Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Venetelakka Ramstedt Oy:n rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Venetelakka Ramstedt Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Venetelakka Ramstedt Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]